Nauczmy się na pamięć tego kraju


Jeżeli tutaj domu próg
jeżeli serce stąd pochodzi
na miedzach śpi, czerwony głóg,
A chleb powszedni tu się rodzi
Jeżeli źródła biją stąd,
by dać początek modrej Wiśle
i jeśli tu najbliższy ląd,
o którym zawsze będziesz myśleć

Nauczmy się na pamięć tego kraju,
litera po literze, dzień po dniu,
Co oczy po horyzont ogarniają
co zdarzyć się nam może tylko tu
W złocistym lipcu czy zielonym maju
od wschodu Słońca aż po nocy cień
Nauczmy się na pamięć tego kraju,
jednego na całym świecie
jak własny dzień.

Jeżeli tutaj domu próg
jeżeli serce stąd pochodzi
na miedzach śpi , czerwony głóg,
A chleb powszedni tu się rodzi…

muzyka: Januariusz Bizoń