Piosenka o książce


Ref (2x): Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga,
chcemy książek jak słońce i piosenek jak wiatr.

I. Chcemy książki, co w życiu pomaga,
Bohaterów wesołych jak słońce,
takiej, żeby ją brać do plecaka
na wycieczkę nad morze szumiące.

Ref (2x): Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga,
chcemy książek jak słońce i piosenek jak wiatr.

II. Ćwiercią pióra się pisze na niby,
taka książka nam z serca ucieka,
niechaj pisze ją człowiek prawdziwy,
wierny brat prawdziwego człowieka.

Ref (2x): Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga,
chcemy książek jak słońce i piosenek jak wiatr.

muzyka: Januariusz Bizoń
słowa: Konstanty Ildefons Gałczyński