Jak długo w sercu naszym


Jak długo w sercu naszym
(wersja pierwotna)

I. Jak długo w sercu naszym, choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w ręku laszem ognista szabla lśni.

Ref: (2x) Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród.
Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud.

II. Jak długo z gór karpackich brzmi polskiej pieśni ton,
Tak długo wśród ziem lackich gra zygmuntowski dzwon.

III. Jak długo święta wiara ożywia polską krew.
Stać będzie Polska stara, bo każdy polak – lew.

słowa i muzyka: Władysław Piątkiewicz
opr. Januariusz Bizoń