Majowa rocznica [3 maja]


Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczypospolita.

REF (2x)
Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.

REF (2x)
Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

muz. Januariusz Bizoń