Opowiedz ojczyzno


Opowiedz nam moja ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz,
skąd czerwień i biel sztandarów,
niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród!

A jeśli wieka historia
I dla nas ma trochę miejsca,
Bądź w wiernych mi najwierniejsza
I mnie weź sobie do serca!

muzyka: Januariusz Bizoń