Kosilem Trawke [Z Kolberga]


Kosiłem trawke na wielkiej łące
dopóki ino nie zaszło słońce
A z ta na niebie gwiazdeczka mruga
Myślałem Resiu, zes to ty druga.

A kiedym z rana sed do roboty
nalazłem w trawie trzewiczek złoty
i twoje nózki poznał po rozie
gdziez to panienko wcora było się?

Zwidziało mi się wcora na łące
skakały sarny albo zające
trzewiczek złoty złodzieje wzieni
co wyłupali dźwierze od sieni.

harmonizacja i aranżacja: Januariusz Bizoń