Odpowiedzialność


Razu pewnego było zadanie,
które musiało być wykonane.
Nie istniał powód, wcale, żadnego,
aby nie podjąć wyzwania tego.

Ref: /2x
W kwestiach istotnych
było pytanie
Kto ma wykonać takie zadanie?

Wszystko jest jasne, każdy podoła,
Gdyby osoba była wiadoma.
wszyscy wiedzieli, każdy by mógł.
Wszyscy myśleli: Innego trud.

Ref: /2x
W kwestiach istotnych
nadal pytanie
Kto ma wykonać takie zadanie?

I ważnym było, co się zdarzyło:
Wszyscy szukali temu winnego
Stać się musiało, coś niegodnego,
Wszyscy szukali kozła ofiarnego.

Ref: /2x
W kwestiach istotnych
nadal pytanie
Kto ma wykonać takie zadanie?

Ktoś miał wykonać ważne zadanie
I każdy był się podjąć go w stanie
Niestety nikt nie podjął się tego
Bo czekał jeden na drugiego

Ref: /2x
A odpowiedzią
na to pytanie
Jest Twoje życie – Twoje zadanie!

Słowa: Januariusz Bizoń (na podstawie: Charles Osgood “Wiersz o odpowiedzialności”)
muzyka: Januariusz Bizoń