Anioł pasterzom mówił


Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się nam narodził,
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem
spieszliwie,
naleźli dziecię w chliwie,
Maryją z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się wysoki,
pałacu wysokiego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

opr. Januariusz Bizoń