Aniołowie z naszych pól


1. Tam na polach aniołowie śpiewają już swój boski hymn,
echo w górach tak odpowie, świat cały wnet zadźwięczy nim:
Gloria in excelcis deo!

2. O, pasterze, cóż za święto? Dla kogo ten aniołów zew?
Czyja radość i zwycięstwo, dla kogo triumfalny śpiew?
Gloria in excelcis deo!

3. Zaczekajmy więc w pokorze, by ujrzeć jak Dzieciątko śpi,
światła Pan, Twój Syn, o Boże, dla niego zaśpiewajmy dziś:
Gloria in excelcis deo!

opr. Januariusz Bizoń