Odys


I. Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce wszędy.

Ref: (2x)
O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

II. Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki!

Ref: (2x)
O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Słowa: M. Tomaszewska
Muzyka: M. Tomaszewska, J. Bizoń
Harmonizacja i aranżcja: Januariusz Bizoń