Przybyli ułani


Przybyli ułani pod okienko } bis
Pukają, wołają: Puść panienko! } bis

O Jezu,a cóż to za wojacy! } bis
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy! } bis

Przyszliśmy tu napoić nasze konie } bis
Za nami piechoty pełne błonie } bis

O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? } bis
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. } bis

A potem pojedziem do Krakowa, } bis
Popatrzeć czy Polska już gotowa. } bis

opr. Januariusz Bizoń