info8

Informatyka 8

Tutaj znajdziesz ćwiczenia do lekcji:


Edytor tekstu:
Tekst01 | Tekst02 | Tekst03


Edytor grafiki:
Grafika01 | Grafika02 | Grafika03
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – — – - – - – - – - – - – - – - – - – — – - – - – - – - -
Programy: Unfreez zip | Unfreez exe


System operacyjny:
System01


Arkusz kalkulacyjny:
Arkusz01 |